Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

2

SORSAKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY

 Osoite:    Sorsakoskentie 12       79130 Sorsakoski

PUH. 044 230 3582

 

Pankkitili: FI 46 5230 6340 0029 95

Pankki:  OKOFIHH

Sähköposti: sorsakoski.seura@gmail.com

 Kylätalo Seuralan (yllä mainitussa osoitteessa)  varaukset ja muut kyläyhdistyksen asiat:   044 230 3582

 

 

********** 

Sorsakosken kyläyhdistyksen yleinen syyskokous oli  16.11.2023 Seuralassa. Yhdessä pystymme!  Vuoden 2024 hallitukseen valittiin pj:ksi Pirjo Soininen ja vpj:ksi Tiina Vehviläinen, jäseniksi valittiin: Eetu Eskelinen, Niina Hakkarainen, Kari Kilpeläinen, Marko Koponen, Pekka Lehtinen, Anja Liukkonen, Erkki Munter, Orvokki Suhonen, Anja Tikkanen, varajäseniksi valittiin Seppo Sekelinen, Anitta Heinä, Teemu Hynninen, Pasi Ikonen, Tiina Ikonen, Anu Lehtinen, Paula Munter ja Olga Säynevirta.

 

KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUS 1.1.- 31.12.2023

Puheenjohtaja: Anja Tikkanen anjatikkanen@gmail.com  040 537 6176

Varapuheenjohtaja: Marko Koponen

 

VARSINAISET JÄSENET:

Majuri Anita, sihteeri

Lehtinen Anu 

Eskelinen Seppo

Suhonen Orvokki

Liukkonen Anja

Eskelinen Eetu

 

VARAJÄSENET:

Tuovi Jääkarhu

Soininen Pirjo

Sainio Päivi

Sikanen Pirjo

Olga Säynevirta

Hynninen Teemu

          Jokainen varajäsen kutsutaan myös aina hallituksen kokouksiin.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Iris Niskanen  ja hänen varahenkilökseen Satu Natunen.

 ***********************

Sorsakosken kyläyhdistys on puolueeton ja sitoutumaton yleishyödyllinen yhdistys . Sen tarkoitus on toimia kaikkien kyläläisten yhteiseksi hyväksi.

Sen tarkoituksena ei ole voiton tai muun muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen toimintaan osallistuville. (Tavoitteet laajemmin jäljempänä)

Sorsakosken kyläyhdistys ry. on aiemmalta nimeltään Sorsakoski-Seura ry.
Nimimuutos on astunut voimaan 7.11.2013.

Kyläyhdistyksen varsinaisissa kokouksissa ( syys- ja kevätkokous) ovat äänivaltaisia kaikki jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet.  Talkoisiin ja juhliin ym. toimintaan voi tulla riippumatta siitä, onko maksanut jäsenmaksun.

Historia: Sorsakosken  kylätoimikunta rekisteröityi 2000- luvun alussa Sorsakoski-Seura ry:ksi.
1.4.2008 Sorsakoski-seura ry ja Seurala ry yhdistyivät Sorsakoski-seura ry:ksi, koska lähes samat ihmiset hoitivat myös kylätalo Seuralan asioita.

Kyläyhdistys pyrkii toimimaan kylän kehittäjänä ja yhteistyöelimenä niin Leppävirran kuntaan kuin Pohjois-Savon kylät ry:n ja Suomen Kylät ry:n kautta valtakunnallisestikin.

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja ylläpitää hallitus.

 

Vuoden 2023 jäsenmaksuksi hyväksyttiin hallituksen esittämä jäsenmaksu 10 € olipa sitten kyseessä  yksityishenkilö, yhdistys tai kannattaja.

 

Jäsenrekisteri: Kyläyhdistyksen virallisella jäsenmäärällä on suuri vaikutus vaikkapa siihen, kuinka kylä huomioidaan päätöksiä tehtäessä, Pohjois-Savon Kylät ry:ssä tai Kotiseutuliitolta avustusta haettaessa. Kyläyhdistyksen maksaneiden jäsenten määrä mittaa myös kylän arvoa päätöksenteossa, erityisesti jos kunnat suurenevat.

 

Jäsenhakulomakkeita on Seuralassa. Jäsenhakulomakkeen laitamme myös tänne sivuille. Tulosta tästä jäsenhakemuslomake. 

Täytetyn lomakkeen voi pala6uttaa vaikka Seuralassa olevaan postil6aatikkoon.

Samalla voi maksaa jäsenmaksun vaikka lomakkeen mukana, kunhan vain selviää kenen maksusta on kyse.

Nettilomakkeen voi laittaa sähköpostina osoitteella sorsakoski.seura@gmail.com  ja maksaa jäsenmaksun

pankkiin Sorsakosken kyläyhdistys ry:n tilille No: FI46 5230 6340 0029 95. Viitenumero on  20200. 

On tärkeätä, että pankkiin maksetusta jäsenmaksusta selviää myös nimet jos maksuja on useampi.

Vaikka jäsenmaksu maksetaan pankkiin, on nyt tärkeätä täyttää myös jäsenlomake, ellei sitä ole täyttänyt aiemmin. Ei riitä, että jäsenellä on vain viitenumero. Meille on eduksi, jos saamme tietää jäsenen sähköpostiosoitteen.

Jäsennyys ei velvoita talkoisiin tms, mutta antaa mahdollisuuden osallistua päätösten tekoon kyläyhdistyksen yleisissä kokouksissa, ja onhan se osoitus halusta toimia kylämme yhteiseksi hyväksi

 

Yhdistyksen tarkoituksena on Sorsakosken kyläyhdistys ry:n sääntöjen mukaan :

"Sorsakosken alueella vakituisesti tai vapaa-aikanaan a8suvien ihmisten asumiseen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen yleisesti liittyvien asioiden hoitaminen, kylän kehittäminen, kyläläisten yhteenkuuluvaisuuden tunteen elvyttäminen ja ylläpitäminen, sekä kylän perinteen vaaliminen.

 Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa alueen asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi sekä kehittää yhteistyötä alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa kylän kehittämisessä ja asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. Tarkoituksena on säilyttää Sorsakoski elinvoimaisena sekä lisätä koko seudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja lisätä kokemusten vaihtoa toiminta-alueen eri tahojen välillä kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien."

"Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 -          Osallistuu toiminta-alueen kehittämiseen yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa.

-          Edistää yhdistyksen ja kunnan välistä yhteistyötä järjestämällä kokouksia, yhteistapaamisia ja muita vastaavia tilaisuuksia.

-          Pitää aktiivisesti yhteyttä kuntaan, sekä muihin yhteisöihin, yhdistyksiin ja yrityksiin.

-          Järjestää kyläkokouksia sekä koulutustilaisuuksia.

-          Järjestää erilaisia kylätapahtumia, kulttuuri- ja virkistystilaisuuksia, myyjäisiä ja kirpputoreja toiminnan tukemiseksi.

-          Antaa tarvittaessa lausuntoja ja tekee aloitteita päättäjille ja viranomaisille.

-          Huolehtii voimiensa mukaan omistamansa kylätalon, Seuralan säilymisestä jälkipolville arvoisessaan kunnossa ja pyrkii nostamaan talon käyttöastetta.

 Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia ja se voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen toimintaan osallistuville."